Warning: Test Mode Enabled for Funnel - With Stripe use Test Card #4012888888881881
🔒 Secure Checkout
โปรโมชั่น Fat Burn  
5,874  บาท
เหลือ 895 บาท 
ลดไป 4979 บาท
Item amount
Dynamically Updated $XX.00

กรุณาเลือกช่องทางการชำระเงิน

โปรโมชั่น Fat Burn 
5,874 บาท
เหลือ 895 บาท 
ลดไป 4979 บาท

"ขอบคุณโค้ชมากนะคะที่คอยแนะนำเรื่องการทานอาหาร จากคนที่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มทานคลีนอย่างไร สัดส่วนเท่าไหร่ ตอนนี้ติดการทานอาหารคลีนไปแล้วเรียบร้อยค่ะ 1 เดือนที่เทรนกับโค้ชมาน้ำหนักลงประมาณ 4.5 กิโลและสัดส่วนลดลงเยอะมากเลยค่ะ "
- คุณแพม

"โค้ชคอยแนะนำตลอดการเทรนครั้งนี้ทำให้พิณมีสติในการทานอาหารมากขึ้น คอยเเนะนำการทานอาหารตลอด ขอบคุณโค้ชมากเลยนะคะ ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเทรนฟู๊ดโค้ชชิ่งกับทีมโค้ชของฟิตกับดาวค่ะ"
- คุณพิณ

"ไม่คิดเลยว่าตัวจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการทานอาหารคลีน ปกติอยากทานอะไรก็ทาน พอมีโค้ชเข้ามาช่วยเรื่องการทานอาหารทำให้แจงทานดีขึ้นจนทุกวันนี้มีความสุขกับการทานอาหารคลีนมากเลยค่ะ"
- คุณแจง

ถ้ามีคำถาม?
หากมีข้อส่งสัยเกี่ยวกับการเทรนหรือโปรโมชั่นของทางฟิตกับดาว สามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ fitkabdao ,Line@Fitkabdao หรือ อีเมล์ Dao@fitkabdao.com ได้เลยนะคะ!!

60 Day Guarantee

No question asked 60 day refund guaranteed. If you are unhappy for any reason, get your money back. Rock solid guarantee...

Secure Payment

All orders are through Stripe, the world's leading payment processor. Your credit card information is never stored in any way. We respect your privacy...
Copyright © 2021 Fit Kab Dao All rights reserved
Copyright © 2021 Fit Kab Dao All rights reserved